Natečaj – Stolpnica dvojček Celovška
Osrednji predmet natečaja je arhitekturna zasnova tipičnih stanovanjskih etaž od 2. do 21. nadstropja ter izdelava predlogov fasad z renderji.
krajinska arhitektura, ureditev vrta, zunanja ureditev, arhitekturni natečaj
451
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-451,stockholm-core-2.0.6,select-theme-ver-6.5,header_top_hide_on_mobile,,qode_footer_adv_responsiveness,qode_footer_adv_responsiveness_1024,qode_footer_adv_responsiveness_one_column,qode_menu_,elementor-default,elementor-kit-311,elementor-page elementor-page-451

Natečaj – Stolpnica dvojček Celovška

Naročnik: RASTODER d.o.o.

Tip: Enostopenjski arhitekturni tečaj, vabljeni

Datum: 2018

 

Predmet projektnega natečaja:

Osrednji predmet natečaja je arhitekturna zasnova tipičnih stanovanjskih etaž od 2. do 21. nadstropja ter izdelava predlogov fasad z renderji.

 

Območje je zasnovano v obliki dvoetažnega fundamenta in na njemu dveh vitkih stolpičev. Sam parter je oblikovan tako, da se fundament in oba stolpiča maksimalno približata Celovški cesti, med njima je zeleni pas drevoreda, ki se nadaljuje vzdolž Celovške ceste. Spodnji fundament na zadnji strani sega bližje obstoječi stanovanjski gradnji, a je le P+1 in ima ozelenjeno streho, terase, tako da iz oči sosednjih objektov in stolpov novogradnje izgleda kot del zazelenjenega trga, parka parterja.

 

Tako je volumensko gledano med stolpičema in 12 etažno obstoječo gradnjo na zadnji strani novogradnje preduh, ki lepo odmakne bodočo novogradnjo od direktnega kontakta, pogledov, ustvarja potreben odmik za kvalitetno osvetlitev. 

Celotna gradnja je deljena na dva dela, spodnji, ki ima trgovsko strukturo z uličnimi lokali (banka, restavracija, trgovina) in v nadstropju vrtec, ter zgornji, ki ima stanovanja. Pod celotnim območjem pa se v kleti razteza podzemna garaža.

 

Avtorji:
Rok Oman, univ. dipl. inž. arh., M.Arch. (AA)
Špela Videčnik, univ. dipl. inž. arh., M.Arch. (AA)
Janez Martinčič
Katja Govednik, dipl. inž. kraj. arh.
José Navarrete Jiménez, Arq.
Mojca Bek, mag. inž. arh.
Andrej Gregorič

 

 

Sodelujoči:
Edouardo Tibuzzi, AKT II
Markus Krauss, Transsolar
Matjaž Grabljevec, univ. dipl. inž. grad., Tegainvest, d. o. o.

 

 

Skladnost projekta z določili:

Površina celotnega zemljišča: 8164.44 m2
Skupna bruto površina fundusa objekta: 2555.9 m2
Površina zunanje ureditve: 3205.2 m2
FZ – faktor zazidanosti je 31,4% (projekcija najbolj izpostavljenega dela objekta je 6.217,50m2)
FZP – faktor zelenih površin je 17,9%. (2194,40m2)
Dosežen FSI: 2.85

 

 

Krajinska zasnova:

Ob Rakuševi ulici je urejeno zunanje parkirišče, na JZ strani objekta pa možnost dostave za lokale ter ostale dejavnosti. Vzdolž objekta ob Celovški je predvidena javna ploščad iz katere vodijo vhodi v lokale in stanovanja. Uvoz v kletne etaže je ozelenjen in ostaja na S parcele. Na parceli imamo urejenih 59 zunanjih parkirnih prostorov. Ta parkirna mesta so namenjena gostom lokalov in trgovin ter obiskovalcem stanovalcev, 10% od teh pa je namenjenih invalidom. Na JV parcele smo uredili ekološki otok z ozelenjeno streho ter prostor za kolesa obiskovalcev.

 

Javna površina vzdolž objekta ob Celovški je oblikovana v kombinaciji različnih atraktivnih tlakovanih površin. Te se lahko oddajajo tudi lokalom za potrebe letnega vrta. Ostala zelenica je oblikovanja v dinamični kombinaciji ravnin in vzpetin, ki zagotavlja dovolj zemljine za rast drevja, kljub temu da bo na strehi garaže. Uporabljeno je avtohtono rastlinstvo primerno za urbano okolje, ki ne zahteva posebne nege in zalivanja ter je tako enostavno za vzdrževanje.

 

Na V strani je park za stanovalce. V sklopu parka je predvideno predvsem veliko zelenja, kot so drevesa, grmovnice in trajnice, hkrati pa tudi večnamenska travnata površina. Vzdolž parka so predvidene tudi klopi. Peš dostopi so urejeni s Celovške in Rakuševe ceste ter iz smeri obstoječe stanovanjske soseske na vzhodu.

 

Promet:

Urejen je obojestranski uvoz in izvoz s parcele. Zagotovljena je prosta urgentna pot za gasilska vozila. Na J parcele je urejena ploščad za dostavo in postavitvena ploščad za gasilska vozila ter dostop do ekološkega otoka. Na ploščadi je možno je obračanje vozil večjih dimenzij.

 

Funkcionalne zasnove:

V nižjih etažah do 12. nadstropja so manjša stanovanja, velikosti od garsonjer do 2.5 sobnih stanovanj. Od 13. do 18. nadstropja so tri sobna in štiri sobna stanovanja. Od 19. do 21. nadstropja pa štirisobna stanovanja. Vsa stanovanja imajo lep pogled na mesto in okolico. Stanovanja so simplex, saj menimo, da pri nekaterih kupcih duplex stanovanja niso zaželena. 

 

Velikost in funkcionalnost stanovanjski prostorov je v razmerju s tipom stanovanja, namembnostjo in potrebno opremo. Svetla etažna višina stanovanj je 2,70 m

Category

Zunanja ureditev