SODELOVANJE na projektu

Že nekaj let sodelujem s projektivnimi podjetji, ki potrebujejo pomoč pri oblikovanju zunanjih javnih in zasebnih površin, kot tudi na različnih arhitekturnih, urbanističnih in krajinsko arhitekturnih natečajih.

 

Ker sem v sodelovanju veliko delala tudi na področju arhitekture in notranjega oblikovanja sem pridobila veliko novega znanja, ki mi omogoča delo na projektih v vseh fazah krajinske arhitekture in arhitekture (IDP, DGD, PZI), kot tudi pripravo dokumentacije za gradbeno dovoljenje (izris arhitekturnih načrtov in lokacijskih prikazov, priprava vlog ter dopisov za pridobitev gradbenega dovoljenja).

 

Pri pridobljenih arhitekturnih projektih po navadi sodelujem s svojim izbranim arhitektom ali notranjim oblikovalcem.

STROKOVNE KOMPETENCE