ZUNANJE OBLIKOVANJE

Nudim vse stopnje oblikovalskega procesa načrtovanja vrtov, od začetnih idejnih zasnov in glavnih načrtov do izvedbenih in detajlnih načrtov z osvetlitvijo in zasaditvijo.

 

  • nudim svetovanje, samo manjše izboljšave, kot tudi celostne prenove
  • v tesnem sodelovanju s strankami ustvarjam zunanje bivalne površine
  • projekt prilagodimo vašim željam in potrebam

Pri svetovanju gre za storitev, ki se lahko izvede na daljavo ali z obiskom vašega vrta. V kolikor se odločite za osebno srečanje, storitev zajema en obisk na vašem vrtu. Ob našem srečanju mi najprej poveste težave s katerimi se srečujete, želje in pričakovanja. 

 

Pomembno je, da spoznam svoje stranke, kaj vam je všeč in kaj vam ni ter kako uporabljate zunanji prostor, da bodo moje ideje prikrojene vašim potrebam in odražale vašo resnično identiteto. Sestanek je namenjen izmenjavi mnenj, idej ter da v živo vidim realno sliko in dobim občutek za prostor. Če vas zanima, kako bi v prostor umestili letno kuhinjo, žar ali kotiček za posedanje ali pa je vaš vrt na brežini in ne želite še enega opornega zidu, temveč zeleno rešitev, ki ne bo samo lepa temveč tudi uporabna, takrat je osnovno svetovanje najbolj primerno za vas.

 

Že na vašem vrtu vam podam ideje in izrišem načrt – skica v ročni risbi. Po navadi predstavim različne variante, nato pa se sami odločite katera vam najbolj ustreza. Možnih rešitev je neskončno, vse pa je tudi odvisno od tega koliko časa in denarja želite nameniti novi zunanji ureditvi. Tako dobite idejo, nove zamisli, obdržite pa tudi vse moje skice in risbe, ki nastanejo na vašem vrtu.

 

Svetovanje na daljavo poteka podobno, le da komuniciramo preko Skypa. Prosim vas, da mi pred sestankom pošljete slike lokacije ter ostala gradiva, ki jih potrebujem, da se na pogovor lahko pripravim. Med pogovorom o možnih rešitvah vam preko kamere tudi grafično pokažem idejo (skica v ročni risbi). Vse skice ki nastanejo ob našem pogovoru dobite na mail. Če vam to ne zadošča, vam lahko ponudim tudi svetovanje z načrtom.

Je nadaljevanje osnovnega svetovanja in je primeren za tiste, ki želijo malo več informacij a ne potrebujejo natančnega načrta za izvedbo. Na osnovnem sestanku izberemo eno izmed variant, katero v studiju ponovno zrišem in dopolnim, dodam potrebne slike, ki vam bodo pomagale pri predstavi ideje.

 

Še vedno je to ročna risba, ni v merilu in ni natančen načrt, po katerem vam bo podizvajalec lahko izvedel idejno rešitev. Predvsem gre za načrt preko katerega boste lažje komunicirali z izvajalci oz. prodajalci in z njihove strani dobili bolj natančne ponudbe njihovih storitev. Načrt je namenjen razporeditvi programov v vrtu, slike so namenjene za določitev stila in splošnega vzdušja, ki naj bi vladalo v vašem vrtu. Če so vaš glavni problem rastline, določim tudi te in vam dodam slike, vendar to ni saditveni načrt, ki bi definiral vsako sadiko v vrtu.

 

Če gre za izvedbeno bolj zahteven vrt na brežini, kjer je za razumevanje prostora nujno potrebna 3d predstavitev se lahko dogovorimo tudi za računalniški izris. Pri tem pripravim različne poglede brežine z okvirnimi višinskimi kotami in merami vrta. Na podlagi tega načrta vidimo realno, kaj se da v prostoru narediti in predstavlja podlago za podizvajalce, ki vam pripravijo svoj tehnični načrt.

Je nadaljevanje osnovnega svetovanja in je primeren za tiste, ki želijo natančen načrt izbrane variante ali pa vseh predstavljenih variant za lažjo odločitev katero izbrati. Vključuje sklop računalniških načrtov in izrisov (situacija zunanje ureditve, tehnični načrt, prerezi) v merilu 1:100 ali 1:50 ter popise predlaganih materialov in rastlin, kot tudi 3D predstavitve ali fotomontaže nove ureditve.

 

S temi načrti se načeloma že lahko lotite izvedbe, saj imate pravilne mere in pozicije elementov v vrtu, vendar v njih niso natančno določeni detajli, materiali, spoji in načrti detajlnih območji (nadstrešek, letna kuhinja …) Tako lahko pri pogovoru in posvetovanju s podizvajalci pride do manjših sprememb.

 

Projekt za izvedbo je nadaljevanje idejnega projekta, v katerega so poleg podrobnega tehničnega načrta vključeni načrti posameznih detajlnih območij predlagane ureditve (nadstrešek, letna kuhinja, kurišče, zelenjavni vrt, vzorec tlakovanja…).

 

Načrti so v merilu 1:50 ali 1:20, skupaj z izbranimi podizvajalci izberemo primerne materiale in se pogovorimo o detajlih. Pridobimo ponudbe in časovne termine izvedbe vseh podizvajalcev. S temi načrti se lahko samozavestno lotite izvedbe svojega vrta. V kolikor želite svoj vrt spraviti iz papirja v realnost, vam lahko ponudim tudi usklajevanje vseh podizvajalcev oz. celovito izvedbo.