Natečaj – Poslovni kompleks Dimnikcobau
Obravnavano območje se nahaja znotraj industrijske cone katerega parter je v največji meri namenjen parkiranju ter potrebam skladiščnih in proizvodnih procesov. Vodilo projekta je vzpostavitev zelene mikroklime ter prepoznavnega poslovnega kompleksa s holističnim prepletom poslovnih in javnih programov.
krajinska arhitektura, ureditev vrta, zunanja ureditev, arhitekturni natečaj
493
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-493,stockholm-core-2.0.6,select-theme-ver-6.5,header_top_hide_on_mobile,,qode_footer_adv_responsiveness,qode_footer_adv_responsiveness_1024,qode_footer_adv_responsiveness_one_column,qode_menu_,elementor-default,elementor-kit-311,elementor-page elementor-page-493

Natečaj – Poslovni kompleks Dimnikcobau

Naročnik: RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Tip: Mednarodni Enostopenjski arhitekturni tečaj, vabljeni

Datum: 2019

 

Predmet projektnega natečaja:


Obravnavano območje se nahaja znotraj industrijske cone katerega parter je v največji meri namenjen parkiranju ter potrebam skladiščnih in proizvodnih procesov. Znotraj območja ni zelenja ; s tem so spodnje etaže objektov degradirane ter ne nudijo prijetnega ambienta za pisarniško delo. Vodilo projekta je vzpostavitev zelene mikroklime ter prepoznavnega poslovnega kompleksa s holističnim prepletom poslovnih in javnih programov.

Avtorji:
Rok Oman, univ. dipl. inž. arh., M.Arch. (AA)
Špela Videčnik, univ. dipl. inž. arh., M.Arch. (AA)
Janez Martinčič
Katja Govednik, dipl. inž. kraj. arh.
Rok Vrenko
Laura Martínez Vega, Arq.
Andrej Gregorič

 

Sodelujoči:
Edouardo Tibuzzi, AKT II
Markus Krauss, Transsolar
Matjaž Grabljevec, univ. dipl. inž. grad., Tegainvest, d. o. o.

 

Krajinska ureditev in strategije zelene mobilnosti:

Skladno s sodobnimi trendi ter strategijo MOL po spodbujanju zelene mobilnosti prometna ureditev tudi promovira uporabo P&R, javnega prometa in koles. Skladno pozicijo kolesarnic s tem se v stavbo DCB II lahko vstopa s stranskimi vhodi, uporabi kopalnice v fitnes centru ter gre na delo.

 

Zelenje je na različne načine integrirano po posameznih etažah ter ustvarja prijetno mikroklimo in orientacijo na poglede proti Ljubljani in Alpam. Čeprav 3 stavbe navzven predstavljajo poenoteno oblikovno podobo, lahko vsaka zase deluje neodvisno in se jo upravlja povsem ločeno.

 

Prometna ureditev:
V prvi fazi prometne ureditve je do območja predviden obstoječi dostop za vozila z Leskovškove, uvoz v garaže je predviden čim bližje, tako da preostanek ceste ostaja prometno neobremenjen. Uvozi v garažo pa bi se smiselno navezali tudi na novo prometno navezavo, v kolikor bi se v prihodnosti dostopna cesta organizirala direktno z Litijske.


Večina parkirnih mest za motorna in enosledna vozila je v dveh podzemnih etažah, nekaj parkirnih mest ter prostori za kolesa pa so razporejeni tudi po terenu.

 

Fleksibilnost izgradnje in zunanje ureditve:
Območje treh stavb je zasnovano na način, ki ustvarja kvalitetne prostore ter odnose med objekti v vseh treh fazah izgradnje območja. V prvi fazi je predvidena izgradnja poslovne stavbe DCB III. Stavba je organizirana in umeščena tako, da poveže DCB I ter bodoči DCB III v enotni poslovni kompleks ter omogoča souporabo parterja in druženja, kjer se bodo prepletale umetnost, šport, hrana in kongresni program.

 

Pred izgradnjo DCB II se lahko souporabljajo parkirna mesta na tej parceli. Po izgradnji DCB II pa se zunanje ureditve vseh 3 parcel ter vsi trije objekti smiselno povežejo in ustvarijo zaokrožen DCB poslovni kampus.

Category

Zunanja ureditev