Natečaj – Center znanosti
Osrednji predmet natečaja je arhitekturna zasnova stavbe “Centra znanosti”, urbanistična zasnova umestitve “Centra znanosti” znotraj natečajnega območja. Programsko bo »Center znanosti”stičišče znanosti, tehnologije in kulture skozi tesno vpetostjo v gospodarstvo, raziskovalno dejavnost in izobraževanje.
krajinska arhitektura, ureditev vrta, zunanja ureditev, arhitekturni natečaj
516
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-516,stockholm-core-2.0.6,select-theme-ver-6.5,header_top_hide_on_mobile,,qode_footer_adv_responsiveness,qode_footer_adv_responsiveness_1024,qode_footer_adv_responsiveness_one_column,qode_menu_,elementor-default,elementor-kit-311,elementor-page elementor-page-516

Natečaj – Center znanosti

MEDNARODNI, ODPRTI, ENOSTOPENJSKI ARHITEKTURNI NATEČAJ, December, 2018. PRIZNANJE

 

Naročnik: RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

Predmet projektnega natečaja:

Osrednji predmet natečaja je arhitekturna zasnova stavbe “Centra znanosti”, urbanistična zasnova umestitve “Centra znanosti” znotraj natečajnega območja. Programsko bo »Center znanosti”stičišče znanosti, tehnologije in kulture skozi tesno vpetostjo v gospodarstvo, raziskovalno dejavnost in izobraževanje.

 

“Center znanosti” naj predstavlja interdisciplinarni demonstracijski objekt in omogoča preizkus in prikaz novih tehnoloških rešitev oz. inovacij, naj bo tehnološko napredna in inovativna stavba, ki bo omogočala umestitev najaktualnejših tehnologij in sistemov tudi po izgradnji in bo zasnovana kot razvijajoča se stavba skozi daljše obdobje svojega življenjskega cikla.

 

Avtorji:
Rok Oman, univ. dipl. inž. arh., M.Arch. (AA)
Špela Videčnik, univ. dipl. inž. arh., M.Arch. (AA)
Janez Martinčič
Katja Govednik, dipl. inž. kraj. arh.
José Navarrete Jiménez, Arq.
Mojca Bek, mag. inž. arh.
Ewa Tomaczyk, inż. arch.
Laura Martínez Vega, Arq.
Tereza Mirská, ing. arch.
Anna Longauerova, štud. arh.
Andrej Gregorič

 

Sodelujoči:
Edouardo Tibuzzi, AKT II
Markus Krauss, Transsolar
Matjaž Grabljevec, univ. dipl. inž. grad., Tegainvest, d. o. o.

 

Krajinska zasnova:

Ureditev ob Riharjevi predstavlja dostopna ploščad z zelenjem. Park ob Gradaščici je zasnovan naravno z upoštevanjem in navezavo na obstoječo krajinsko zasnovo. Večina obstoječega drevja je ohranjena in vkomponirana v celoto. V parku je predvidena možnost hortikulturne ureditve, ki bo nadgrajevala program centra z izobraževalno funkcijo. Brv, po kateri obiskovalci dostopajo iz Barjanske omogoča nemoten dostop gibalno oviranim. Ob vhodu v center je znanstveno igrišče.

 

Skladnost projekta z določili FZ:

Faktor zazidanosti je 41% (projekcija najbolj izpostavljenega dela objekta je 6.217,50m2). FZP – faktor zelenih površin je 44%. (5.470,00m2)

 

Objekt ima razgibano streho, ki je kombinacija strešin v naklonu in ravne, pohodne in zelene strehe.

 

Max. Višina slemena je + 13,80 m. Odmik stavbe od sosednjih parcel je najmanj 4.00m, podzemnih etaž pa najmanj 3.00m. Objekt ima 8.220 m2 notranjih prostorov ter 1.450 m2 pohodnih streh oziroma teras.

 

V pol-kletni etaži je predvidenih 15 PM za uslužbence ter uporabnike programov, na nivoju terena vzdolž kleti pa 13 PM za obiskovalce. Na ploščadi neposredno ob vhodu so 3 PM za invalide ter 4PM za družine.

 

Strategije zelene mobilnosti:
Zasnova prometa se vklaplja v strategijo zelene mobilnosti MOL in daje prednost dostopom pešcev, kolesarjev ter uporabnikom javnega potniškega prometa. Glavni vhod za obiskovalce je iz Barjanske ter iz Riharjeve.

 

Iz Barjanske se obiskovalci preko rahlo dvignjene brvi spustijo skozi park proti vhodni avli. Ta je nad Riharjevo cesto dvignjena cca 1.0 m. Od tu bodo dostopali predvsem pešci iz smeri Centra. Ob tej ploščadi se neposredno ob vhodu nahajajo parkirna mesta za invalide ter družine, prostori za enosledna vozila in kolesa. Na ploščadi je po potrebi omogočena tudi hitra dostava za taxi ali šolski avtobus. Tu se vzdolž položne klančine vrši dostava ter odvoz smeti. Ob tej poti so vzdolžno urejena dodatna parkirna mesta za obiskovalce. Za uslužbence ter druge uporabnike pa so pravokotno urejena pokrita parkirna mesta, ki se delno zajedajo pod visoko pritličje.

 

Faznost in modularnost:

Objekt je modularen z mrežo 7.5 X 7.5 m, razvejano v obliki grozda, ki v enakem razmerju poljubno raste skladno s potrebami objekta. V prvi fazi se razprostira na JV, najbolj strjenem vogalu območja, rob objekta proti Gradaščici pa ostaja nedefiniran in omogoča nadaljnje širitve objekta.

 

Notranjost objekta je fleksibilna, pretočna, povezana in odprta. Modularna zasnova omogoča eventualne fazne širitve skladno s potrebami objekta.

Category

Zunanja ureditev